INDIVIDUÁLNÍ LEKCE A PORADENSTVÍ 

Ženy mne vyhledávají na témata:

  • rozvoj vědomého ženství, osobní a spirituální rozvoj ženy
  • individuální lekce Loona dance a taneční rituály 
  • podpora v době změn, krize a psychospirituální krize
  • seberealizace a jedinečnost, vize - práce/podnikání, které je v souladu své Cesty duše

Poradenství zahrnuje konzultaci, poradenství, vhledy, taneční a jiná pohybová terapie, řízená imaginace a jiné techniky osobního rozvoje, práce s tělem, energetická podpora.

Během 10- ti let realizovala 5 úspěšných autorských projektů:
 - autorka tanečního konceptu Loona dance, lektorské výcviky a zájmové studium pro ženy na Loona dance academy s.r.o., Studio Loona v Karlíně, Dance to ecstasy (dříve akce zvané Keep vision - Tanec v kapli Sacre coeur) a online projekt Tanec v obýváku. Předtím pracovala 10 let v médiích a reklamních agenturách. Mezi její nejúspěšnější projekty patří brand building značky Tic Tac (Ferrero Česká) v letech 2004 - 2010.

Místo: Studio Loona, Křižíkova 67, Praha - Karlín, www.loona.cz
Cena: osobně - 1500 Kč (1,5h.), skype konzultace - 1200 Kč
V případě tanečního rituálu (tzv. na tělo klientky) - cena 3000 Kč

Kontakt objednávky:

T: 777 662 013
E: lucie@loona.cz
Skype: lucie.kupcova1