INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Ženy mě vyhledávají na témata:

  • rozvoj vědomého ženství, osobní a spirituální rozvoj 
  • psychika a zdraví ženy
  • individuální lekce Loona dance a taneční terapie/ rituály 
  • podpora v době změn, krize a psychospirituální krize
  • seberealizace a jedinečnost, vize - práce/podnikání, které je v souladu své Cesty duše
  • supervize Loona dance akcí

Konzultace zahrnuje vhledy, prvky astrologie, občas také taneční a jiná pohybová terapie, řízená imaginace a jiné techniky osobního rozvoje, práce s tělem, energetická výživa a "domácí" úkoly.

Místo: Loona dance academy (budova Loreto), Štorchova 5, Praha 8 - Libeň, tramvaj. zastávka - Rohanský ostrov
Konzultační dny: osobně každé úterý 10 - 17h., po skype - pondělí - čtvrtek
- volné termíny na konzultace jsou od února 2022.
Cena: osobně - 1500 Kč (1,5h.), skype konzultace - 1200 Kč 
V případě taneční terapie/ rituálu, taneční konstelace - na aktuální téma klientky - 2 hod., cena 4500 Kč. Zahrnuje úvodní konzultaci po skype, stanovení záměru, přípravu tzv. na tělo klientky.

Kontakt objednávky:

T: 777 662 013
E: lucie@loona.cz
Skype: lucie.kupcova1

Během 10- ti let realizovala 5 úspěšných autorských projektů:
 - autorka tanečního konceptu Loona dance, lektorské výcviky a zájmové studium pro ženy na Loona dance academy s.r.o., Studio Loona v Karlíně, Dance to ecstasy, dříve akce zvané Keep vision - Tanec v kapli Sacre coeur a online projekt Tanec v obýváku. Předtím pracovala 10 let v médiích a reklamních agenturách. Mezi její nejúspěšnější projekty patří brand building značky Tic Tac (Ferrero Česká) v letech 2004 - 2010.