INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Poskytuji jakýsi Life mentoring v oblasti:

  • rozvoj vědomí sama sebe - osobní a spirituální rozvoj 
  • individuální taneční terapie/ rituál či konstelace
  • podpora v době změn, krize a psychospirituální krize
  • seberealizace a jedinečnost, vize podnikání
  • supervizní sezení pro lektorky Loona

Konzultace zahrnuje vhledy, prvky astrologie, občas pohybové techniky, řízená imaginace a další techniky osobního rozvoje, energetická výživa a "domácí úkoly". Konzultace poskytuji pouze dlouhodobě nikoliv jednorázově nebo v rámci kontinuální seberozvojové práce, jelikož pak to má konkrétní výsledky.

Místo: Studio Loona, Křižíkova 67, Praha 8
Cena: osobně - 2000 Kč (1,5- 2h.), online konzultace 1500 Kč (1,5h.) - aplikace Zoom
V případě taneční terapie/ rituálu, konstelace - na aktuální téma klientky - 2 hod. online konzultace, 2 hodiny rituál/ konstelace, cena celkem 5000 Kč.

Kontakt objednávky:

E: lucie@loona.cz

Během 10- ti let realizovala 5 velkých úspěšných autorských projektů a mnoho menších:
 - autorka tanečního konceptu Loona dance, lektorské výcviky a zájmové studium pro ženy na Loona Dance Academy s.r.o., zakladatelka seberozvojového studia - Studio Loona v Karlíně, hudební projekt Dance To Ecstasy, v roce 2013- 14 akce zvané Keep vision - Tanec v kapli Sacre Coeur a online projekt Tanec v obýváku. Předtím pracovala 10 let v médiích a reklamních agenturách. Mezi její nejúspěšnější projekty patří brand building značky Tic Tac (Ferrero Česká) v letech 2004 - 2010.