INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Poskytuji jakýsi Life mentoring v oblasti:

  • rozvoj vědomého ženství, osobní a spirituální rozvoj 
  • psychika a zdraví ženy
  • individuální taneční terapie/ rituál či konstelace
  • podpora v době změn, krize a psychospirituální krize
  • seberealizace a jedinečnost, vize podnikání
Konzultace zahrnuje vhledy, prvky astrologie, také taneční a jiná pohybová terapie, řízená imaginace a další techniky osobního rozvoje, energetická výživa a "domácí úkoly".


Pro studentky Loona Dance Academy:

  • supervize Loona dance

Konzultační dny: středa 10 - 13h., po skype - úterý - čtvrtek
Kde: Studio Loona, Křižíkova 67, Praha 8
Cena: osobně - 1800 Kč (2h.), skype konzultace 1500 Kč (1,5h.)
V případě taneční terapie/ rituálu, taneční konstelace - na aktuální téma klientky - 2 hod., cena 4500 Kč. Zahrnuje úvodní konzultaci po skype, stanovení záměru, přípravu tzv. na tělo klientky.

Kontakt objednávky:

T: 777 662 013
E: lucie@loona.cz
Skype: lucie.kupcova1

Během 10- ti let realizovala 5 úspěšných autorských projektů:
 - autorka tanečního konceptu Loona dance, lektorské výcviky a zájmové studium pro ženy na Loona Dance Academy s.r.o., Studio Loona v Karlíně, Dance To Ecstasy, v roce 2013- 14 akce zvané Keep vision - Tanec v kapli Sacre Coeur a online projekt Tanec v obýváku. Předtím pracovala 10 let v médiích a reklamních agenturách. Mezi její nejúspěšnější projekty patří brand building značky Tic Tac (Ferrero Česká) v letech 2004 - 2010.