Potvrzení - rizika onemocnění Covid-19

"Vyplněním a odesláním rezervačního formuláře potvrzuji, že jsem si vědom(a) všech rizik spojených s šířením onemocnění covid-19. Beru na vědomí, že organizátor kurzů nenese jakoukoliv odpovědnost za případnou nákazu účastníků tímto onemocněním na jím pořádaných kurzech, školeních, ani jakýchkoliv jiných aktivitách. Všech aktivit zajišťovaných organizátorem se tak ve vztahu k onemocnění covid-19 budu účastnit dobrovolně, po zralé úvaze a s přihlédnutím ke svému zdravotnímu stavu na vlastní nebezpečí. Zároveň s tím beru na vědomí, že jsem povinen(na) organizátora pravdivě informovat v případě, že budu mít jakékoliv příznaky tohoto onemocnění a v takovém případě budu vždy postupovat preventivně a s maximální obezřetností tak, abych nenakazil (a) další účastníky aktivit zajišťovaných organizátorem".